We spreken over verwaarlozing van een woning of gebouw wanneer er ernstige zichtbare en storende tekenen van verval te zien zijn (bv. aan buitenmuren en/of schrijnwerk).

Een woning of gebouw kan zowel op de inventaris voor leegstand als op de inventaris voor verwaarlozing staan. 

Wat is verwaarlozing?

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenkant.

Welke gemeenten ondersteunt Wooneco?

Wooneco ondersteunt volgende gemeenten. Klik om het lokaal reglement te raadplegen.

De controle gebeurt door een medewerker van Wooneco. Bezwaar en beroep indienen, gebeurt via het college. Wie een vrijstelling wenst aan te vragen, kan hiervoor rechtstreeks bij Wooneco terecht.

Opname in het verwaarlozingsregister

Wooneco stelt de verwaarlozing vast aan de hand van een technisch verslag.

  • Behaalt het gebouw meer dan 15 punten op het technisch verslag, dan wordt het opgenomen in het verwaarlozingsregister.
  • Staat het gebouw 12 maanden in het register, dan legt de gemeente een belasting op.
  • Bekijk het gemeentelijk reglement om na te gaan of je recht hebt op een vrijstelling. Deze vraag je aan bij Wooneco.
  • Ben je het niet eens met een opname, dien dan binnen de 30 dagen na opname een bezwaar in bij Wooneco, Panhuisstraat 1 in 9070 Destelbergen. Wooneco controleert het bezwaar en stuurt het door naar het College van Burgemeester en Schepenen dat een beslissing zal nemen.

Schrapping uit het verwaarlozingsregister

De woning of het gebouw kan ook geschrapt worden uit het verwaarlozingsregister. Als eigenaar moet je bewijzen dat de gebreken aan de woning of het gebouw, zoals beschreven in het technisch verslag, minder dan 15 punten zouden opleveren bij een nieuwe beoordeling. Ook een volledig afgebroken woning wordt geschrapt uit het verwaarlozingsregister (met een geldige omgevingsvergunning, zonder verplichting van wederopbouw).

De schrapping dient steeds bevestigd te worden via een hercontrole door Wooneco en de opmaak van een aangepast technische verslag.

Wil je verbouwen en weet je niet hoe hieraan te beginnen, dan helpen we je graag verder via ons groepsaanbod energetisch renoveren.

Contact

Vragen over je dossier, doorgeven van wijzigingen en bewijsstukken? Op zoek naar een oplossing of mogelijkheden voor je pand?

Neem contact op via mail: verwaarlozing@wooneco.be