Hoe vraag je een conformiteitsattest aan?

Een aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest kan worden ingediend bij het woon- en energieloket van uw gemeente of door het invullen van het aanvraagformulier

Verhuur je een woning in de stad Eeklo? Dan vind je het aanvraagformulier terug op hun website. 

Na de aanvraag maakt een collega van Wooneco een afspraak om toegang te krijgen tot de woning. Na de controle wordt de eigenaar op de hoogte gebracht van de vaststellingen en het opgemaakte technisch verslag.

Afhankelijk van het resultaat ontvangt de eigenaar:

  • een conformiteitsattest als de woning conform is en voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. 
  • een brief met de vraag de gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen. Nadien volgt een hercontrole om een conformiteitsattest af te leveren. 

Geldigheid van het conformiteitsattest

Het attest is 10 jaar geldig, tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur bepaalt (bv. in Eeklo, Lievegem en Zelzate).

Het attest vervalt automatisch wanneer:

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard;
  • de wooninspectie een proces-verbaal opstelt;
  • de woning grote renovatiewerken ondergaat.

Is een conformiteitsattest verplicht? 

In de meeste gemeenten niet. In de gemeenten Eeklo en Zelzate zijn er enkele uitzonderingen. Surf naar de website van de gemeente voor meer info of neem contact op met de woon- en energieadviseur

Wat is de kostprijs? 

Het attest is gratis in volgende gemeenten: Aalter, Assenede, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins en Wachtebeke. In de gemeenten Eeklo en Zelzate is de kostprijs voor de behandeling van een aanvraag:

  • voor zelfstandige woningen: 90 euro
  • voor kamerwoningen: 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer met een maximum van 1.775 euro per gebouw

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Raadpleeg de website van de gemeente voor de meest recente info.