Leegstaande woningen en gebouwen zijn storende elementen in het straatbeeld en kunnen aanleiding geven tot verloedering van een buurt. 
Ze dragen bij tot de schaarste op de woningmarkt die momenteel al vrij problematisch is.
Bovendien trekt leegstand vandalisme aan.

Een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet is bewoond of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50 % niet wordt gebruikt volgens de functie van het gebouw, wordt beschouwd als leegstand. 
Een domicilie van een persoon op het betreffende adres is noodzakelijk om als bewoond te worden beschouwd.

Waarom leegstand bestrijden?

Leegstand is te vermijden zowel voor de omgeving waarin het pand zich bevindt als voor jouw persoonlijk bezit.

Leegstand aanpakken om:

  • te verhinderen dat nieuwe onbebouwde percelen worden aangesneden;
  • het aantal bestaande woningen op de huur- of koopmarkt vergroten;
  • de positieve impact op het straatbeeld te bevorderen;
  • waardevermindering van woningen tegen te gaan.

Het leegstandsregister

Wooneco is verantwoordelijk voor de leegstandsregisters van de gemeenten Aalter, Eeklo, Lievegem, Kaprijke, Wachtebeke en Zelzate.
Deze gemeenten hebben een samenwerking met Wooneco om leegstand op te sporen, administratief op te volgen en indien van toepassing te schrappen van het leegstandsregister.

De gemeenten zijn bevoegd voor het bepalen en innen van de leegstandsbelasting en het verlenen van vrijstellingen. 
De reglementen vind je hier:

Wat kan ik doen als eigenaar van een leegstaand pand?

Als je een brief hebt gekregen dat een woning in jouw bezit als leegstaand wordt beschouwd, kan je het volgende ondernemen:

  • Schrapping aanvragen
  • Vrijstelling aanvragen
  • Functiewijziging aanvragen

Wanneer de woning terug 6 opeenvolgende maanden is bewoond of in gebruik, is een schrapping mogelijk. Als eigenaar kan je het huis verhuren of verkopen. Ook sociaal verhuren is een optie.  Bij verkoop is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het pand op het moment dat de verkoopakte is ondertekend.

Welke vrijstellingen in het leegstandsregister van toepassing zijn in jouw gemeente,  vind je terug in het betreffende belastingreglement.

Wil je verbouwen en weet je niet hoe hieraan te beginnen, dan helpen we je graag verder via ons groepsaanbod energetisch renoveren.

Wordt de leegstand niet opgelost en ben je één jaar na de opnamedatum in het register nog steeds eigenaar, dan word je belastingplichtig. Deze belasting stijgt per jaar.

Contact

Iedere eigenaar is verantwoordelijk om de nodige bewijsstukken af te leveren. Bij iedere wijziging van het dossier moet dit gemeld worden. Vragen over je dossier, doorgeven van wijzigingen en bewijsstukken? Op zoek naar een oplossing of mogelijkheden voor je pand?

Neem contact op via mail: leegstand@wooneco.be