Wanneer je een aanvraag indient voor een Mijn VerbouwLening en/of  Mijn VerbouwPremie moeten er bepaalde bewijsstukken worden voorgelegd om de aanvraag te ondersteunen. 

Offertes, facturen en attesten 

Als aannemer is het essentieel om je klanten op een correcte én volledige manier te informeren zodat zij aanspraak kunnen maken op een Mijn VerbouwLening- en/of- Premie. Hiervoor moeten bepaalde verplichtingen worden nageleefd. Ook moet iedere categorie voldoen aan de geldende minimumeisen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de Rd-waarde van dakisolatie en de Ug-waarde van beglazing. 

Hoe meer details worden verstrekt, hoe sneller de aanvraag kan worden afgehandeld. 

Om aannemers en klanten zoveel mogelijk te begeleiden, werd door het VEKA een informatieblad opgemaakt. Dit document is bedoeld om de aannemer te begeleiden bij het verzamelen van de nodige documenten (bv. offertes, facturen en technische attesten). Als klant kan dit informatiedocument je helpen om samen met de aannemer de documenten correct aan te vullen. 

In dit document kan je volgende zaken terugvinden:

  • Welke informatie moet verplicht op de offerte staan? 
  • Wat zijn de aandachtspunten? 
  • Welke informatie moet verplicht op de factuur worden vermeld? 
  • Welke attesten en bewijsstukken zijn noodzakelijk?