Interesse in een Mijn VerbouwLening voor jouw renovatie? Controleer of je tot de doelgroep behoort.

Wie komt in aanmerking?

 • Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie.
  Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:
  • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste (open definitie) of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste (open definitie)
  • Er wordt rekening gehouden met het inkomen vermeld op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat je een Mijn VerbouwLening aanvraagt
 • Verhuurders via een woonmaatschappij (geen inkomensgrenzen)
 • Particuliere eigenaar-verhuurders (geen inkomensgrenzen)
 • Particulieren die een woning of appartement verwerven via erfenis of schenking
  Als je op basis van jouw inkomen tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien je zelf niet in de woning gaat wonen) behoort, is het mogelijk om tot eind 2024 een Mijn VerbouwLening af te sluiten
 • Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bv. vzw's) voor:
  • gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben en voor eigen gebruik aanwenden;
  • voor woningen die worden verhuurd via een woonmaatschappij;
  • voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur).
 • Vereniging van Mede-Eigenaars
  Een VME heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van de Mijn VerbouwLening, met een looptijd tot 25 jaar en leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw, plus 25.000 euro per appartement.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Personen die reeds een rentesubsidie of een energielening+ afsloten
 • Personen die vanaf 1 januari 2023 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankochten met een slechte energieprestatie

Deze laatste groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling.

Controleer of jouw woning of appartement in aanmerking komt

De woning of het appartement:

 • is gelegen in het Vlaams Gewest;
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

Uitzondering! Als de Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp of zonnepanelen volstaat het dat de woning of het gebouw:

 • vóór 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet of;
 • een omgevingsvergunning, ouder dan 5 jaar, heeft voor stedenbouwkundige handelingen. De woning of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

Meer relevantie informatie