Huurcontract

Enkele aandachtspunten wanneer je een woning, appartement of studio wenst te huren of verhuren:

  • Maak een huurcontract op met hierin de (wettelijke) afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
  • Elke partij moet een ondertekend exemplaar ontvangen.
  • Lees het huurcontract grondig door voordat je ondertekent.
  • De verhuurder is verplicht om het huurcontract binnen de twee maanden te registreren bij het kantoor Rechtszekerheid van de plaats waar de woning gelegen is, dit kan online via myminfin.be.
  • Bij het te huur stellen van een woning, is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht. Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig de woning, appartement of studio is.
  • Een huurcontract stopt niet automatisch op de einddatum van het contract. Zeg je niet op, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd. Wil je het huurcontract wel beëindigen, dan moet je tijdig opzeggen, al dan niet met het betalen van een schadevergoeding. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huurcontracten van maximum 3 jaar en huurcontracten van 9 jaar of langer.

Voor huurcontracten opgemaakt tot eind 2018 is de federale Woninghuurwet van toepassing. Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019 geldt het Vlaams Woninghuurdecreet.

Nog vragen?

Neem contact op met de woon- en energieadviseur werkzaam in jouw gemeente. 

Wat bij geschillen?

Ondanks een degelijk huurcontract kunnen tussen de huurder en verhuurder geschillen ontstaan. Probeer zo snel mogelijk tot een oplossing te komen door in gesprek te gaan en/of schriftelijk te reageren. Het is ook mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de woon-en energieadviseur van jouw gemeente.

Bij aanslepende conflicten kan je de stap zetten naar het vredegerecht.