Je kan een Mijn VerbouwLening aanvragen voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro én met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.

De rentevoet voor de Mijn VerbouwLening bedraagt in 2024 2,75 %. Deze rentevoet wordt 1 keer per jaar aangepast. De huidige rentevoet is enkel van toepassing voor aanvragen ingediend vanaf 24 februari 2024. Voor de reeds lopende leningen wijzigt er niets. 

Bereken voor jouw dossier de rente via de rentesimulator

  • LET OP: zodra je een deel van de lening opneemt, begin je al rente te betalen op dat deel van je lening. Pas wanneer het volledige bedrag van de lening opgenomen is, zullen de terugbetalingen starten en begin je rente te betalen op het volledige bedrag.

Gebruik Mijn VerbouwPremie als (gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening

  • De Mijn VerbouwPremie dient verplicht te worden gebruikt als vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening (voor de werken die gefinancierd werden via de Mijn VerbouwLening). Sinds 1 januari 2024 is het de Energiehuizen niet langer verplicht de premies in naam van de kredietnemer(s) aan te vragen. Bij de premie-aanvraag in het online loket dient u aan te duiden dat u een Mijn VerbouwLening hebt aangevraagd. De premiebedragen zullen automatisch op het rekeningnummer van het Energiehuis worden gestort en verwerkt worden als vervroegde terugbetaling. 
  • De vervroegde terugbetalingen zijn kosteloos. 

Opgelet, geld lenen kost ook geld!

Meer relevantie informatie