Bij een goed geïsoleerde woning is ventilatie noodzakelijk. Kies daarom een doeltreffend ventilatiesysteem.

Waarom ventileren?

Is de schil van je woning goed geïsoleerd en je woning is luchtdicht afgewerkt, dan is ventilatie noodzakelijk. De vervuilde, vochtige binnenlucht wordt afgevoerd en verse, droge lucht wordt ingevoerd via een continu en gecontroleerd ventilatiesysteem. 

Hoe ventileren?

1. Natuurlijke ventilatie = A-systeem

De verse buitenlucht wordt in de ‘droge ruimtes’ langs een ventilatierooster aangevoerd. De vervuilde, vochtige lucht wordt via verticale kanalen afgevoerd in de ‘natte ruimtes’. In de woning circuleert de lucht via spleten onder de binnendeuren of via roosters in de binnendeuren of -muren.
Droge ruimtes zijn de leefruimte, slaapkamer, studeerkamer, hobbykamer.
Natte ruimtes zijn de badkamer, keuken, toilet en wasplaats.

Voordelen van het A-systeem bij ventilatie
 • De ventilatieroosters in de droge ruimtes worden in het glasoppervlak aangebracht, onder de bovenste regel van het raam.
 • Het is de minst dure manier om ventilatie te voorzien.
 • Het vraagt weinig onderhoud.
 • Er wordt geen stroom verbruikt.
Nadelen van het A-systeem bij ventilatie
 • Het systeem is niet geluidloos. Kies voor akoestisch isolerende roosters.
 • Er kan een tochtgevoel ontstaan, vooral vlak onder de roosters.
 • De hoeveelheid aan- en afgevoerde lucht is veel minder controleerbaar.
 • Er gaat ook warmte en dus energie verloren bij het afvoeren van vervuilde lucht.

2. Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer = C-systeem

De verse buitenlucht wordt net als bij het A-systeem in de ‘droge ruimtes’ langs een ventilatierooster aangevoerd. Maar de vervuilde, vochtige binnenlucht wordt met één (centrale afvoer) of meerde ventilatoren (decentrale afvoer) via kanalen afgevoerd in de ‘natte ruimtes’. In de woning circuleert de lucht via spleten onder de binnendeuren of via roosters in de binnendeuren of -muren.

Bij decentrale ventilatoren kan de ventilator aangestuurd worden met de lichtschakelaar, een  bewegingsdetector met naventilatie of door een aangebrachte sensor die de luchtkwaliteit meet.

Met vraaggestuurde ventilatie (C+ systeem) wordt enkel lucht afgevoerd indien nodig. Bij een centraal afvoersysteem meten sensoren in de ventilatie-unit het vocht- en CO2 gehalte en regelen deze automatisch de hoeveelheid af te voeren lucht.

Voordelen van het C-systeem bij ventilatie
 • De ventilatieroosters in de droge ruimtes worden in het glasoppervlak aangebracht, onder de bovenste regel van het raam.
 • De hoeveelheid aan- en afgevoerde lucht is beter controleerbaar. Hierdoor gaat minder energie verloren.
 • Met vraaggestuurde ventilatie kunnen zelfregulerende toevoerroosters voorzien worden die de luchttoevoer verminderen wanneer het hard waait.
Nadelen van het C-systeem bij ventilatie
 • Het systeem is niet geluidloos. Kies voor akoestisch isolerende roosters.
 • Er kan een tochtgevoel ontstaan, vooral vlak onder de roosters.
 • Er gaat ook warmte en dus energie verloren bij het afvoeren van vervuilde lucht.
 • Bij centrale afvoer moeten kanalen naar de natte ruimte geplaatst worden.

3. Mechanische aan- en afvoer = D-systeem.

De verse buitenlucht én de vervuilde, vochtige binnenlucht worden met één ventilator (centrale afvoer) via kanalen aan- en afgevoerd in alle ruimtes. In de ventilatie-unit wordt warmte of energie gerecupereerd met een warmtewisselaar. In de woning circuleert de lucht via spleten onder de binnendeuren of via roosters in de binnendeuren of -muren.

Voordelen van het D-systeem bij ventilatie
 • In de warmtewisselaar wordt de warme afgevoerde lucht overgedragen aan de toegevoerde koude lucht. Hierdoor recupereer je 70 tot 90 % van de energie uit de afgevoerde lucht.
 • Zowel de hoeveelheid aan- als afgevoerde lucht is perfect controleerbaar.
 • Geen tochtgevoel en groter comfort.
 • Geen roosters en dus ook geen ongewenst geluid. 
Nadelen van het D-systeem bij ventilatie
 • De installatiekosten zijn hoger.
 • Er moeten kanalen geplaatst worden voor zowel af- als aanvoer van lucht in alle ruimtes.
 • Kies een ventilatiesysteem met een by-pass systeem zodat in de zomer indien nodig, de warmtewisselaar kan omzeild worden.
 • Een paar keer per jaar moeten de ventilatiefilters gereinigd of vervangen worden.

Een uitgebreide folder vind je hier.

Praktisch aan de slag

Raadpleeg de Mijn VerbouwLening en de Mijn VerbouwPremie voor financiële ondersteuning. 
Je kan ook hulp krijgen bij de keuze en uitvoering van je energetische renovatie via het gemeentelijk groepsaanbod renovatie.

Bekijk hier ons volledig aanbod energetisch renoveren.