Het vakjargon dat wordt gebruikt in de bouwsector kan soms behoorlijk complex zijn, met tal van technische termen en specifieke begrippen.
Ben je geïnteresseerd in het verkrijgen van een dieper begrip van deze terminologieën?
We helpen je graag door enkele van deze begrippen uit te leggen en te verduidelijken.

Wat is een U-waarde?

De U-waarde geeft de mate van warmtegeleiding weer van een schildeel zoals de buitenmuur, het venster of het dak. De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die in de tijd per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt.

Wat is een R-waarde?

Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m²K/W.  Het verband tussen U en R is als volgt: U= 1/R

Wat is een lambda-waarde?

De lambda-waarde geeft de warmtegeleiding van een materiaal aan. Hoe lager de waarde, hoe minder goed de warmte geleid wordt en dus hoe minder warmte er verloren gaat.

Wat is EPB?

Een EPB staat voor een Energieprestatie en Binnenklimaat. In een EPB staat gedetailleerd omschreven uit welke materialen het huis is opgebouwd en met welke materialen de woning is geïsoleerd. Van al die materialen staat in het EPB ook de energetische waarden vermeld zoals bv. de isolatiewaarde. Ook wordt in het EPB opgenomen welke technieken voorzien zijn om de woning te verwarmen, te koelen, te ventileren, van energie te voorzien,… Bij een nieuwbouw of bij een ingrijpende energetische renovatie is een EPB verplicht. Deze toont aan of de woning voldoet aan de energetische vereisten voor het binnenklimaat.

Wat is een EPC-attest?

Een EPC-attest of een energieprestatiecertificaat toont met een letter aan, gaande van A+ tot F, hoe energiezuinig een gebouw is. A+ is heel energiezuinig, F is niet energiezuinig. Op het EPC-attest lees je af in cijfers hoeveel energie er moet worden opgewekt om een gebouw te verwarmen, ventileren en eventueel te koelen. Dit cijfer wordt uitgedrukt in kWh/(m2 jaar).