Zonnepanelen installeren, is een slimme investering.
Je bespaart op je energiefactuur en je verdient je investering op minder dan 8 jaar terug.

Bovendien heb je recht op een premie van Fluvius

Deze premie geldt enkel nog voor installaties die voor 1 januari 2024 zijn gekeurd/in gebruik zijn genomen!

Voorwaarden

 • De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 2014 of de vergunning is meer dan 5 jaar geleden verleend (en het gebouw voldoet aan de vermelde EPB-eisen).
 • De installatie van de zonnepanelen gebeurt door een RESCert-installateur.
 • Het omvormervermogen is ≤ 10 kVA.
 • Er mag nog geen PV-installatie in dienst zijn.
 • Er is dakisolatie aanwezig met een minimum R-waarde 3 m2K/W.

De zonnepanelen mogen gedurende 15 jaar na indienstname niet verplaatst worden. Ze mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand doet van het recht op de terugdraaiende teller.

Premie zonnepanelen

 • Er is een jaarlijkse aanpassing.
 • De premie wordt bepaald op basis van datum van indienstname (= AREI-keuring vanaf 1/01/2021).
 • De premie is begrensd tot 40 % (of 48 %  voor een beschermde afnemer) van de investeringskost, inclusief BTW.
 • De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen (niet de omvormer!).
 • Tot slot wordt de premie met 20 % verhoogd bij een beschermd afnemer. 

Verloop aanvraag

 1. Plaatsing zonnepanelen.
 2. Keuring installatie en indienstname zonnepanelen. De keuringsdatum bepaalt de hoogte van het premiebedrag. 
 3.  Aanmelden van de zonnepanelen bij Fluvius en dit binnen de 3 maanden na AREI-keuring. 
 4. Na verwerking ontvang je een bevestiging met een G-nummer, dit is het identificatienummer van de installatie.
 5. Heb je nog een analoge meter, dan plaatst Fluvius een digitale meter.
 6. Is je aanmelding verwerkt en voldoe je aan de voorwaarden, dan vervolledig je online de premieaanvraag met het G-nummer.