De huurpremie helpt private huurders met een laag inkomen die al meerdere jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. 
Je krijgt automatisch een brief van Wonen in Vlaanderen met een aanvraagformulier als je in aanmerking komt voor een huurpremie.

Voorwaarden

  • Je huurt een private woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en beschikt over een huurcontract op jouw naam, volgens de Woninghuurwet of volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet voor contracten vanaf 1 januari 2019. Je domicilieadres in het Rijksregister is het adres van je huurwoning.
  • De woning die je huurt moet conform zijn en voldoen aan alle kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.
  • De woning kan zowel een kamer als een zelfstandige woning zijn. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, wc en badkamer.

Daarnaast gelden er voorwaarden voor inschrijving op de wachtlijst, huurprijs en inkomen.

Aanvraag

De huurpremie moet je zelf aanvragen via het aanvraagformulier. 

Surf naar het Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen. 

  • Je logt in met eID of itsme. 
  • Heel wat van je gegevens zullen reeds ingevuld zijn. Vul de ontbrekende gegevens aan.
  • Documenten kan je digitaal opladen. Opsturen met de post is niet meer nodig. 
  • Is jouw aanvraag volledig? Klik op ‘bevestigen’ en ‘indienen’.
  • Alle meerderjarigen (18 jaar of ouder) van jouw gezin moeten de aanvraag ook bevestigen en indienen.

Lukt dit niet digitaal, dan kan je nog steeds een aanvraag op papier indienen. 

Meer info

Surf naar de website van Vlaanderen voor meer uitgebreide info. 

Vragen? 

Heb je hierover nog bijkomende vragen of wens je hulp bij het indienen van de aanvraag? Neem dan zeker contact op met de woonadviseur in uw gemeente.