Ook na het plaatsen van een digitale meter blijft een investering in zonnepanelen interessant. Je kan immers je verbruik afstemmen op de productie van je zonnepanelen en zo je maandpieken afvlakken. De elektriciteit die je verbruikt op het ogenblik dat de zonnepanelen produceren, is gratis.

De digitale meter meet je elektriciteitsverbruik per kwartier in kWh. Tijdens dit kwartier neem je niet altijd evenveel elektriciteit van het net af. Het gemiddelde verbruik gedurende vijftien minuten noemen we het kwartiervermogen (in kW). De maandpiek is gelijk aan het hoogste kwartiervermogen in één maand.

Heb je een digitale meter, dan word je sinds 1 januari 2023 belast op het piekverbruik. Voor het capaciteitstarief berekent de netbeheerder elke maand opnieuw het gemiddelde van de 12 laatste maandpieken. Van zodra je zonnepanelen geen elektriciteit opwekken, neem je elektriciteit van het net af. Gebruik je op dat moment heel wat huishoudelijke toestellen, dan zal jouw maandpiek de hoogte inschieten.

Ons groepsaanbod zonnepanelen helpt je graag bij deze kostenbesparende investering. We faciliteren je in de selectie van een kwalitatieve leverancier.