Net een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, kopen en/of renoveren? 

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen. 

Voorwaarden

Iedereen die minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk is, kan voor een periode van 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering draagt een deel van de aflossing van de lening op het moment dat je onvrijwillig werkloos en/of arbeidsongeschikt wordt.

Hiervoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Je wordt volledig én onvrijwillig werkloos en krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 
  • Je moet onvrijwillig je zelfstandige activiteit stopzetten en hebt een overbruggingsrecht of werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling. 
  • Je krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid. 

Let op: tijdelijke of technische werkloosheid komt niet in aanmerking voor het ontvangen van de verzekering. Je mag niet arbeidsongeschikt zijn op het moment van de aanvraag. 

De verzekering moet je aanvragen binnen een periode van 1 jaar na het ter beschikking stellen van het krediet. 

Hoe aanvragen? 

Een aanvraag dien je eenvoudig in via volgende link: Aanvraagformulier Verzekering Gewaarborgd Wonen

Na indiening ontvang je een melding van het Vlaams Woningfonds. 

Zij nemen binnen de 90 dagen een beslissing. Bij goedkeuring ben je voor een periode van 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop het Vlaams Woningfonds je aanvraag heeft ontvangen. 

Meer informatie? 

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid