Wanneer mag mijn huurprijs geïndexeerd worden?

Als dit in het huurcontract werd opgenomen, is het de verhuurder éénmaal per jaar toegestaan de huurprijs te indexeren, al dit dient uiteraard via bepaalde regels te gebeuren. De huurprijs mag elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. De indexatie kan nooit automatisch gebeuren, de verhuurder is verplicht de indexatie schriftelijk op te vragen bij de huurder.

Vraagt de verhuurder pas op een later tijdstip? Dan kan hij maar 3 maanden terug in de tijd gaan. 

Voorbeeld

Het huurcontract is gestart op 1-1-2021.
De verhuurder kan de huurprijs ten vroegste indexeren op 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.

  • Als de verhuurder de indexering al meedeelt op 1-11-2021, dan kan hij pas indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Als de verhuurder de indexering pas meedeelt op 1-3-2022, dan kan hij met terugwerkende kracht indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Als de verhuurder de indexering pas meedeelt aan de huurder op 1-5-2022, dan kan hij maar vanaf 1-2-2022 een indexering toepassen (terugwerkende kracht van max. 3 maanden).

Bij een mondelinge huurovereenkomst is een indexatie enkel mogelijk als bewezen is dat de partijen dit zijn overeengekomen, wat in de praktijk erg moeilijk is.

Zelf uw geïndexeerde huurprijs berekenen?

Dit kan eenvoudig via de huurcalculator.

Vragen over uw huurprijs?

Neem dan zeker contact op met de woon-en energieadviseur in uw gemeente, zij helpen u graag verder