Wanneer mag mijn huurprijs geïndexeerd worden?

Is er een specifieke clausule opgenomen in het huurcontract, dan heeft de verhuurder het recht om éénmaal per jaar de huurprijs te indexeren. Dit gebeurt binnen bepaalde vastgelegde regels. De huurprijs mag elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden. De indexatie kan nooit automatisch gebeuren, de verhuurder is verplicht de indexatie schriftelijk op te vragen bij de huurder.

Vraagt de verhuurder de indexering pas op een later tijdstip? Dan kan hij maar 3 maanden terug in de tijd. 

Voorbeeld

Het huurcontract is gestart op 1-1-2021.
De verhuurder kan de huurprijs ten vroegste indexeren op 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.

  • Deelt de verhuurder de indexering mee op 1-11-2021, dan kan hij pas indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Deelt de verhuurder de indexering mee op 1-3-2022, dan kan hij met terugwerkende kracht indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.
  • Deelt de verhuurder de indexering pas mee aan de huurder op 1-5-2022, dan kan hij vanaf 1-2-2022 een indexering toepassen (terugwerkende kracht van max. 3 maanden).

In geval van een mondelinge huurovereenkomst is een indexatie enkel toegestaan indien kan aangetoond worden dat beide partijen hiermee akkoord zijn, wat in de praktijk erg moeilijk is.

Zelf jouw geïndexeerde huurprijs berekenen?

Dit kan eenvoudig via de huurcalculator.

Let op! Vanaf 1 oktober 2023 is indexatie afhankelijk van het EPC-label! Heb je een EPC-label D, E of F of helemaal geen EPC-attest, dan wordt een correctiefactor in rekening gebracht. De Vlaamse overheid heeft voor deze berekening een exceltool ontwikkeld. Je kan deze hier terugvinden. Scroll naar het onderdeel 'tools voor de berekening' en klik vervolgens op 'exceltool'.

Vragen over de huurprijs?

Neem dan zeker contact op met de woon-en energieadviseur in uw gemeente, zij helpen je graag verder!