Van aankomende wijzigingen in btw-tarieven tot aantrekkelijke premies en duurzame investeringen, hierna enkele handige tips om je voor te bereiden op een duurzaam 2024. 

Dalende energieprijzen = veranderen van energieleverancier?

Veel energiecontracten worden in de loop van de maand december vernieuwd. Het ideale moment dus om te evalueren of een andere energieleverancier al dan niet voordeliger is dan de huidige leverancier.

Opmerkelijk is dat de energieprijzen al enkele maanden dalen, wat in deze winterperiode ongebruikelijk is, aangezien prijzen doorgaans een tegenovergestelde trend vertonen. Misschien is het nu wel het geschikte moment om over te stappen naar een vast contract?

Bij het nemen van deze beslissing is het essentieel om de diverse mogelijkheden op de markt grondig te onderzoeken.

Wens je advies bij de beoordeling van je energiecontract?
Neem dan zeker contact op met één van de woon-en energieadviseurs in jouw gemeente.

BTW-tarieven duurzaam verwarmen

Wie ervoor kiest om fossielvrij te verwarmen, profiteert nog steeds van een verlaagd btw-tarief. De federale regering besliste om de verlaging van het btw-tarief naar 6 % voor woningen jonger dan 10 jaar te verlengen t.e.m. 31 december 2024 . Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft het verlaagde tarief van 6 % behouden.

Daarnaast blijft de tijdelijke hogere premie voor warmtepompen geldig voor aanvragen tot eind 2025.

Vanaf 1 januari 2024 zal het BTW- tarief voor zonnepanelen en zonneboiler stijgen van 6 % naar 21 % voor woningen jonger dan 10 jaar. Voor woningen ouder dan 10 jaar blijft het tarief op 6 %. De Vlaamse Regering besliste eerder ook om de premies voor zonnepanelen vanaf 1 januari 2024 af te schaffen. Toch blijven zonnepanelen een interessante investering.
Wens je hierover meer informatie?
Neem dan zeker contact op met één van de woon-en energieadviseurs in jouw gemeente.

Wijzigingen in het premielandschap

Overweeg je op korte termijn renovatiewerkzaamheden? Dan voer je die het beste uit in 2024.

De Vlaamse Overheid besliste om de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie te verlengen voor de middelste en laagste inkomenscategorie, en dit tot eind 2024. Zorg ervoor dat de eindfacturen vóór het einde van dat jaar worden ingediend om in aanmerking te komen voor de verhoogde premiebedragen.

Met behulp van de Mijn VerbouwPremie-simulator kan je eenvoudig zien op welke premiebedragen je recht hebt in 2024.

Indexering huur

Indien er bepaalde specifieke clausules werden opgenomen in het huurcontract, heeft de verhuurder het recht om éénmaal per jaar de huurprijs te indexeren. De indexatie kan nooit automatisch gebeuren, de verhuurder is verplicht de indexatie schriftelijk op te vragen bij de huurder.
Meer informatie vind je hier terug.