De Vlaamse Overheid stelt premies ter beschikking aan iedereen die energiebesparende werken uitvoert aan zijn/haar woning.

De hoogte van het premiebedrag is afhankelijk van je belastbaar inkomen (terug te vinden op je aanslagbiljet).

De premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen, enkel voor renovatie. 

Premiebedrag simuleren? 

Ga dan snel naar de simulator om te weten op welk bedrag je mogelijks aanspraak kan maken.